ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ CHUYÊN MÔN CAO TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ

BSCKI. Kim Ac PiNich

Phó trưởng khoa Nội trú

BSCKI. Lê Bá Đông

Phó Trưởng Khoa Nội Trú

BSCKII. Từ Tuyết Tâm

Phó Giám đốc bệnh viện

BSCKI. Nguyễn Trung Hậu

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

BSCKI. Lê Bá Rạng

Trưởng Phòng Chỉ Đạo Tuyến

BSCKI. Hứa Văn Tửng

Trưởng Khoa Nội Trú

Ths.BS.Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da

BS.Trương Diệu Hiền

Phó Trưởng Khoa Thẩm mỹ da