BSCKII. Từ Tuyết Tâm

Phó Giám đốc bệnh viện

BSCKII. Từ Tuyết Tâm

Khoa: KHOA THẨM MỸ DA

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: