KHOA DƯỢC

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng của khoa Dược:

- Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2. Nhiệm vụ của khoa Dược:

1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn sử dụng trong bệnh viện.

6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

10. Tham gia chỉ đạo tuyến.

11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc).

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

-       Bằng khen của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố năm 2017.

-       Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2016,.

IV. HOẠT ĐỘNG NỖI BẬT:

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học:

+Hoạt động đào tạo:

- Khoa Dược hiện là cơ sở thực hành dược của các trường Đại học Y Dược Thành phố Cần thơ, Đại học tây đô.

+ Hoạt động Dược lâm sàng:

-         Thực hiện thông tin thuốc, triển khai theo dõi, quan sát, báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc và công tác cảnh giác dược.

-         Tư vấn sử dụng thuốc cho NVYT và người bệnh.

-         Tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc nội ngoại trú tại bệnh viện.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

-       Duy trì và phát huy thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chủ chốt của khoa là đảm bảo cung ứng thuốc – VTYT-Hóa chất đầy đủ, kịp thời, an toàn và hiệu quả.

-       Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác Dược lâm sàng, đẩy mạnh công tác tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh.

-       Kiện toàn cơ cấu tổ chức khoa, tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán bộ nhân viên trong khoa.