BS.Trương Diệu Hiền

Phó Trưởng Khoa Thẩm mỹ da

BS.Trương Diệu Hiền

Khoa: KHOA THẨM MỸ DA

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: