THỜI GIAN KHÁM BỆNH

21/05/2020

TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 :    - SÁNG: 6H30 - 11H00, CHIỀU: 13H00-17H00

THỨ BẢY- CHỦ NHẬT:    - SÁNG: 7H00-11H00,    CHIỀU: 13H00-17H00