Ths.BS.Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da

Ths.BS.Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Khoa: KHOA THẨM MỸ DA

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: