BAN GIÁM ĐỐC

08/01/2020

BSCKII. LÊ VĂN ĐẠT

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ

 

BSCKII. TỪ TUYẾT TÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ