BSCKI. Lê Bá Đông

Phó Trưởng Khoa Nội Trú

BSCKI. Lê Bá Đông

Khoa: KHOA NỘI TRÚ

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: