BSCKI. Lê Bá Rạng

Trưởng Phòng Chỉ Đạo Tuyến

BSCKI. Lê Bá Rạng

Khoa: KHOA KHÁM BỆNH

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: