THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2022

12/09/2022

Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo liên tục năm 2022:

   1. Kỹ thuật laser và ánh sáng trong Da liễu

   2. Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da

    3. Chuyên Khoa Da liễu cơ bản