THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ

16/04/2024

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, Số 12/1 đường 3/2 Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ

- Số điện thoại: 02923.943029

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Nhận File mềm qua Email: bvdl.kd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư sử dụng cho trang thiết bị y tế

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

ĐVT

01

Bộ lọc

- Phù hợp với máy điều trị bệnh da bằng tia UVB – Model: VTRAC – Mỹ

01

Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian giao hàng ≤ 15 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác:

- Giá chào là giá trọn gói bao gồm vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế, phí các loại

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

 

 

đã ký

 

Lê Văn Đạt

 

             

TẢI FILE TẠI ĐÂY