THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NGHỈ TRONG DỊP NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 30/04) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG ( 01/5)

27/04/2021

Bệnh viện Da liễu kính gửi đến quý khách hàng thông báo thời gian làm việc và nghỉ trong dịp Ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất Đất nước ( 30/04) và Ngày Quốc tế Lao động ( 01/5).