Thông báo thời gian khám chữa bệnh dịp lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

13/05/2020

Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ xin thông báo thời gian khám chữa bệnh dịp lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 như sau: