BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ

09/11/2023

Ngày 8/11/2023, BSCKII Lê Văn Đạt đã trao quyết định bổ nhiệm các vị trí chủ chốt tại Bệnh viện Da liễu.

CNCKI Trương Trí Đăng giữ chức vụ Trưởng Khoa xét nghiệm

DSCKI Quan Khánh Vinh giữ chức vụ Phó Khoa dược

BSCKI Lê Bá Đông giữ chức vụ Phó Khoa Nội trú

ĐDCKI Thái Thị Tiềm giữ chức vụ Phó Phòng Điều dưỡng.

Bệnh viện Da Liễu xin chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trong cương vị mới và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Giám đốc phân công.

                       BSCKII Lê Văn Đạt Giám Đốc Bệnh viện Da liễu TPCT

                      Bổ nhiệm BSCKI Lê Bá Đông giữ chức vụ Phó Khoa Nội trú

                Bổ nhiệm ĐDCKI Thái Thị Tiềm giữ chức vụ Phó Phòng Điều dưỡng.

                 Bổ nhiệm DSCKI Quan Khánh Vinh giữ chức vụ Phó Khoa dược

              Bổ nhiệm CNCKI Trương Trí Đăng giữ chức vụ Trưởng Khoa xét nghiệm

                                                         BSCKII Lê Văn Đạt trao quyết định bổ nhiệm