Bệnh Viện Da Liễu Cần Thơ: Nơi gởi trọn niềm tin của mọi người

15/05/2020