THƯ MỜI CHÀO GIÁ 24.6.2024

25/06/2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán các gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ điều trị tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm 2024 theo hình thức đấu thầu rộng rãi với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

 - DS. Chung Khiết Nhi, khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ.

 - Số điện thoại:0819.148248 hoặc 0988.852788 hoặc 02923.943019

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:các nhà cung cấp vui lòng thực hiện đủ 02 hình thức là Báo giá bản giấy và file mềm.

- Bản giấy gửi trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

*Thực hiện Báo giá riêng cho từng Danh mục hàng hóa. Ví dụ: “Báo giá danh mục Vật tư xét nghiệm, hóa chất, thiết bị y tế lẻ”, “Báo giá danh mục Hóa chất nhóm”, “Báo giá danh mục Vật tư, hóa chất, thiết bị y tế sử dụng tại nhà thuốc Bệnh viện”

- File mềm gửi về địa chỉ email: bvdl.kd@gmail.com

*Tiêu đề email vui lòng ghi rõ tên Nhà cung cấptên Danh mục hàng hóa mà nhà cung cấp đang báo giá, ví dụ: “Công ty A báo giá danh mục Vật tư xét nghiệm, hóa chất, thiết bị y tế lẻ”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 24 tháng 6 năm 2024 đến trước 17giờ 00 phútngày 05 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Các danh mục hàng hóa được đính kèm:

- Danh mục Vật tư xét nghiệm, hóa chất, thiết bị y tế lẻ: 190 mặt hàng (đính kèm Phụ lục 1)

- Danh mục Hóa chất nhóm: 152 mặt hàng (đính kèm Phụ lục 2, lưu ý báo giá được tính là hợp lệ khi Nhà cung cấp báo giá đầy đủ các mặt hàng có trong 01 nhóm máy)

- Danh mục Vật tư, hóa chất, thiết bị y tế sử dụng tại nhà thuốc Bệnh viện: 67 mặt hàng (đính kèm Phụ lục 3)

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng hợp lệ.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:phương thức thanh toán bằngchuyển khoản, thanh toán từng đợttrong vòng 90 ngày kể từ khiBệnh viện nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn bán hàng và các chứng từ theo quy định.

Nhằmthuận tiện trong việc tổng hợp các báo giá nhận được, kính nhờ Các nhà cung cấp thực hiện Báo giá theo biểu mẫu đính kèm.

Mọithắc mắc vui lòng liên hệ DS. Nhi - khoa Dược, số điện thoại 0819.148248 hoặc 0988.852788 hoặc 02923.943019

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

 

                                          (đã ký)

 

Lê Văn Đạt

Bấm vào đây để tải file Danh mục

Bấm vào đây để tải file Mẫu báo giá