THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

21/06/2024

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

BỆNH VIỆN DA LIỄU

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, Số 12/1 đường 3/2 Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ

- Số điện thoại: 02923.943029

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Nhận File mềm qua Email: bvdl.kd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 30 tháng 6 năm 2024 (tính theo dấu bưu điện)

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế như sau:

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

ĐVT

01

Sửa chữa/ khắc phục board chương trình điều khiển

Dùng cho máy laser CO2, Model: LPT403

01

Cái

02

Khắc phục/ Sửa chữa thay thế phụ kiện, linh kiện board điều khiển bơm giải nhiệt

Dùng cho máy laser CO2, Model: LPT403

01

Cái

03

Thay thế bộ nguồn nguyên khối AC 220v – 24 v

Dùng cho máy laser CO2, Model: LPT403

01

Cái

04

Khắc phục/ Sửa chữa thay thế phụ kiện, linh kiện: Công tắc điều khiển áp lực vanle hơi tự động

Dùng cho máy laser CO2, Model: LPT403

01

Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

3. Thời gian sửa chữa dự kiến:  ≤ 07ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác:

- Giá chào thầu là giá trọn gói bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế và các loại phí khác.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

 

 

đã ký

 

Lê Văn Đạt

 

TẢI FILE TẠI ĐÂY