THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ KHÍ SỬ DỤNG MÁY PHÁT TIA PLASMA LẠNH

20/06/2024

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

BỆNH VIỆN DA LIỄU

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 20 tháng 6 năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, Số 12/1 đường 3/2 Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ

- Số điện thoại: 02923.943029

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Nhận File mềm qua Email: bvdl.kd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 29 tháng 6 năm 2024 (tính theo dấu bưu điện)

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế như sau:

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

ĐVT

01

Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh

Đính kèm phụ lục

65

Bình

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian giao hàng ≤ 90 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác:

- Giá chào thầu là giá trọn gói bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế và các loại phí khác.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

 

 

đã ký

 

Lê Văn Đạt

 

 

 

PHỤ LỤC

(đính kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 20/6/2024)

 

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

ĐVT

01

Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh

+ Thông số kỹ thuật:

- Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh PlasmaMED-GAP

* Thành phần: Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995%

- H2O: < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2 ppm

* Bình chứa:

- Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít

- Áp suất an toàn của bình chứa: ≥ 250Bar
- Áp suất khí nén khi đầy khoảng: 130Bar
- Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): ≥ 1.040 lít

* Chuẩn kết nối:

- Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm hoặc tương đương

- Giao diện nối điện tử: HDMI hoặc tương đương

65

Bình

 

TẢI FILE TẠI ĐÂY