THƯ MỜI CHÀO GIÁ

04/06/2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, Số 12/1 đường 3/2 Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ

- Số điện thoại: 02923.943029

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Nhận File mềm qua Email: bvdl.kd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 13 tháng 6 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế như sau:

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

ĐVT

01

Dao mổ điện cao tần

Đính kèm phụ lục

01

Cái

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian giao hàng ≤ 90 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác:

- Giá chào thầu là giá trọn gói bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế và các loại phí khác. 

Nơi nhận:                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC              

-Như trên;                                  

-Lưu VT, KD.                                                                                                                                         (đã ký) 

                                                                                                                                                        LÊ VĂN ĐẠT

 

 

PHỤ LỤC

(đính kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 04/6/2024)

 

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

ĐVT

01

Dao mổ điện cao tần

* Đặc điểm:

- Thiết kế nhỏ gọn với nhiều chức năng khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu

- Cắt (Cắt tinh, Cắt trộn 1, Cắt trộn 2); Đông máu (Cầm màu, Phun); Đông máu lưỡng cực

- Chức năng REM (Return Electrode Monitoring) kiểm soát diện tích tiếp xúc giữa bệnh nhân và tấm tiếp mát: nếu kích thước tấm không phù hợp, hệ thống tự động ngắt dòng để tránh nguy cơ bỏng da

- Chế độ làm việc bằng âm thanh và đèn báo

- Mức chỉ thị âm thanh có thể điều chỉnh khi vận hành

- Sử dụng tay dao hai nút hoặc Pedal chân đôi để cắt hoặc đông máu mà không cần nhấn nút

- Nhấn nút trong 03 giây, công suất đầu ra mặc định là 1W và có thể điều chỉnh nhanh chóng từ 1W đến tối đa

* Thông số kỹ thuật:

- Tần số: 400,500 KHz

- Nguồn AC 120V hoặc AC 230V, 50/60Hz

- Lớp bảo vệ: Lớp 1, Loại CF

- Công suất đầu ra:

+ Cắt tinh: 150W/200Ω

+ Cắt trộn 1: 120W/200Ω

+ Cắt trộn 2: 100W/200Ω

+ Đông máu, cầm máu: 80W/200Ω

+ Đông phun: 60W/500Ω

+ Đông máu, lưỡng cực: 80W/100Ω

* Ghi chú: Máy phải được kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi bàn giao theo Thông tư 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020

01

Cái