YÊU CẦU BÁO GIÁ

29/05/2024

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

BỆNH VIỆN DA LIỄU

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm căn cứ để mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

 - Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ.

 - Số điện thoại: 02923.943029.

 - Email: bvdl.kd@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy gửi trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- File mềm gửi về địa chỉ email: bvdl.kd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 29 tháng 5 năm 2024  đến trước 17h ngày 04 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng  6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế: theo Phụ lụcđính kèm.

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng hợp lệ.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Mọithắc mắc vui lòng liên hệ khoa Dược, số điện thoại 02923.943029

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, KD(LTTM)

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Lê Văn Đạt

Tải file danh mục chi tiết tại đây