Bản tự công tác công cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ

11/08/2023