THÔNG BÁO KHAI GIẢNG: "LỚP CHUYÊN KHOA DA LIỄU CƠ BẢN " KHOÁ 3- 2023

03/07/2023

 

- Ngày khai giảng: 11/7/2023 (Thứ 3)

- Thời gian khai giảng: Lúc 9h00

- Nhận hồ sơ liên tục từ ngày ra thông báo đến hết ngày khai giảng.

-  Đơn đăng ký học: http://www.benhviendalieucantho.vn/dao-tao-59-thong-bao-chieu-sinh.html