Hội nghị Da liễu học Mekong lần V - Hội nghị khoa học da liễu Cần Thơ lần thứ III với chủ đề “ Những tiến bộ trong điều trị da liễu thẩm mỹ"

22/11/2022