Yêu cầu báo giá sửa chữa bộ nguồn máy VTRAC

07/09/2023

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa bộ nguồn máy VTRAC với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, Số 12/1 đường 3/2 Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS.CKI Quan Khánh Vinh, Số điện thoại: 02923.943029

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Nhận File mềm qua Email: bvdl.kd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 16 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

01

Sửa chữa bộ nguồn điều khiển máy VTRAC

 

01

Cái

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ

03 ngày

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu  KD.

GIÁM ĐỐC

 

đã ký

 

 

Lê Văn Đạt