Tuyên truyền, phố biển Phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch của Bộ Công an

06/09/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid -19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3360/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2021 về việc tuyên truyền, phố biển Phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch của Bộ Công an.

Người dân cần thực hiện đăng ký khai báo di chuyển nội địa (qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet) tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn sau đó chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR trước khi đi qua các chốt kiểm dịch./.