Thông báo việc triển khai “Tiếp nhận đặt lịch hẹn khám trên trang thông tin điện tử Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ (Website)

15/06/2021

 

Từ ngày 15/06/2021, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ thực hiện tiếp nhận “Đặt lịch hẹn khám trên Trang thông tin điện tử Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ (Website)”. Quý khách có nhu cầu đặt lịch hẹn khám trước, vui lòng truy cập vào Website Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ tại địa chỉ http://www.benhviendalieucantho.vn để đặt lịch hẹn và cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

- Họ và tên:

- Tuổi (ghi rõ Ngày/tháng/năm sinh):

- Số Điện thoại:

- Địa chỉ (ghi rõ phường/xã, Quận/huyện, tỉnh/ thành phố):

- Thời gian đăng ký khám:  ..... giờ,  ...... Ngày khám

- Yêu cầu khám:

► Lưu ý:

 Quý khách nên đặt lịch hẹn khám bệnh trước ngày khám tối thiểu 01 ngày và tối đa 07 ngày.(Ví dụ: Ngày 14/6/2021 sẽ đặt lịch hẹn khám cho ngày 15/6/2021 và có thể đặt lịch hẹn trước tối đa là ngày 21/6/2021). Đến ngày hẹn khám quý khách vui lòng đến quầy nhận bệnh “ô số 13” hoặc “ô số 28” trước khoảng 30 phút trước giờ hẹn khám để nhận phiếu khám bệnh và đóng tiền khám bệnh.

Chúng tôi rất tiếc nếu quý khách không kịp đăng ký trước thời hạn quy định, kính mời quý khách đến khám theo quy trình thông thường và chờ đợi đến lượt khám.