KHAI BÁO Y TẾ TRONG HỘI NGHỊ THẨM MỸ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV TẠI TP CẦN THƠ

24/11/2020

Kính gửi Quý đại biểu tham dự Hội nghị thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 4 tại TP. Cần Thơ ngày 27 – 28/11/2020.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, khi tham dự hội nghị quý đại biểu vui lòng:

+ Đeo khẩu trang, vệ sinh tay, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn.

+ Thực hiện khai báo y tế tại nhà (trong ngày). Truy cập trực tiếp vào đường dẫn: https://dalieu.vn/tokhaiyte-hoinghi/.

+ Lưu màn hình đã hoàn thành khai báo trực tuyến để nhân viên kiểm tra trước khi vào Hội nghị.