CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHẬN CỜ KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

17/07/2020

    Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ nghày 28/12/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam về việc ban hành quy chế về việc ban hành quy  chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

   Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-LĐLĐ ngày 09/10/2018 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Công đoàn thành phố Cần Thơ;

  Theo đề nghị của Ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ : Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ  đã tặng cờ cho 12 tập thể .Công đoàn cơ sở Bệnh viện Da Liễu vinh dự là một trong 12 tập thể được nhận cờ khen thưởng “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức  Công đoàn vững mạnh năm 2019.