THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ VÀ TRỰC TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH

12/09/2022

    Căn cứ Công văn số 60/TB-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Lễ Quốc Khánh.

    Nay Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, thông báo thời gian nghỉ lễ 04 ngày như sau:

 Từ ngày 01/9/2022 (Thứ 5) đến hết ngày 04/9/2022 (Chủ nhật): Tiếp nhận đăng ký khám bệnh theo yêu cầu.

 Ngày 05/9/2022 ( Thứ 2): Làm việc bình thường.