Thực hiện “Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí cho Bệnh nhân Chàm/Viêm da cơ địa/Viêm da tiếp xúc” năm 2022

15/08/2022

    Nhằm cải thiện sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh chàm/viêm da cơ địa/ viêm da tiếp xúc, gia tăng việc tuân thủ điều trị của Bệnh nhân. gia tăng hiệu quả điều trị bệnh.

    Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ thực hiện “Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí cho Bệnh nhân Chàm/Viêm da cơ địa/Viêm da tiếp xúc”.

    - Khám bệnh và tư vấn miễn phí cho bệnh nhân Chàm/Viêm da cơ địa/ Viêm da tiếp xúc. Số lượng cụ thể: 100 bệnh nhân.

    - Thời gian: từ ngày 06/6/2022 đến 30/6/2022.

    - Địa điểm: phòng khám số 3 - 4 - 5 - 6 tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.