Thông báo thời gian làm việc và nghỉ trong dịp lễ: Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/05)) và

27/04/2022

Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ, thông báo thời gian làm việc và nghỉ như sau: 

   - Từ ngày 30/04/2022 (Thứ 7) đến hết ngày 03/05/2022 (Thứ 3): Nhận đăng ký khám bệnh theo yêu cầu. 

   - Ngày 04/05/2022 (Thứ 4) làm việc bình thường.