THƯ MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ

17/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 490/KH-BVDL ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Da liễu Cần Thơ về việc mua sắm thuốc, hóa chất - vật tư năm 2021- 2022 phục vụ điều trị tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ.

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ đề nghị Quý Công ty báo giá các mặt hàng của các gói thầu gồm:

1.Gói thầu: Mua sắm Hóa chất lẻ năm 2022 phục vụ điều trị tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

2. Gói thầu: Mua sắm Hóa chất nhóm năm 2022 phục vụ điều trị tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

3. Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế năm 2022 phục vụ điều trị tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, nội dung như sau:

-Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

-Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.

-Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2022.

-Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm.

-Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).

-Địa điểm và người nhận báo giá:

+ Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

+ Tên người nhận: DS. Hào

+ Điện thoại: 090.7532757.

+ Email: bvdl.kd@gmail.com Xin chân thành cảm ơn./. 

/documen/Đính kèm thư mời BG_ HC lẻ.pdf

/documen/Đính kèm thư mời BG_ HC nhóm(1).pdf

/documen/Đính kèm thư mời BG_VTYT.pdf