THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC (NHÓM 1,2,3,4,5)

17/02/2022

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ tổ chức đấu thầu thuốc theo Luật Đấu thầu và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Qui định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập và Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành, gói thầu thuốc generic (nhóm 1,2,3,4,5). Thuộc dự án đấu thầu cung cấp thuốc năm 2022 phục vụ điều trị tại bệnh viện Da liễu Cần Thơ.

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên mua hồ sơ và tham gia dự thầu theo qui định.

- Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 1.000.000 đồng tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ số 12/1 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 02 năm 2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 3 năm 2022 (trong giờ làm việc hành chính).

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu trị giá 1% (một phần trăm) trị giá dự thầu bằng đồng tiền Việt Nam; hình thức bảo đảm dự thầu theo qui định trong hồ sơ mời thầu và nộp kèm theo HSDT trước thời điểm đóng thầu, chậm nhất là 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 3 năm 2022.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 02 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường Bệnh viện Da liễu Cần Thơ.

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ kính mời đại diện các nhà thầu tham gia gói thầu thuốc generic tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

Địa chỉ: số 12/1 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại cố định: 0292.3738219

Di động: 0988.852788 (DS. Trân)